Friday, September 11, 2009

Jakarta - Bandar Lampung


Vanuit Jakarta ben ik naar Bandar Lampung gefietst. Onderweg al tientallen keren moeten poseren voor foto. De Indonesiers zijn helemaal gek van de ligfiets!
Omdat er geen alternatief was, heb ik de hele tijd over de hoofdweg gefietst, tussen het drukke verkeer. Vanaf morgen ga ik langs de kust fietsen, eindelijk een wat rustigere weg doen.

No comments: